Zapytanie ofertowe NR1/2020 - Aktualności - Agria Sp. z o. o. - Wapno hydratyzowane. Nawozy wapniowe. Bielik i wapno nawozowe
Zadzwoń:: 14 621 88 21 • 14 621 88 22 • 14 621 79 02 • +48 660 76 86 91 Centrala: ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów
2020-05-21 19:45

Zapytanie ofertowe NR1/2020


Firma Gospodarczo Handlowa "Agria" Sp. z o.o., ul Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja przestrzeni produkcyjnej i poprawa efektywności energetycznej szansą na rozwój spółki „Agria”, który będzie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym nr 1/2020 dotyczącym wyboru wykonawcy, na realizację zadania pn. Termomodernizacja przestrzeni produkcyjnej i poprawa efektywności energetycznej szansą na rozwój spółki „Agria”

Załączniki do pobrania

a) zapytanie ofertowe

b) załączniki - wersja PDF

c) załączniki - wersja edytowalna

d) wzór umowy z wykonawcą

e) przedmiar robót

f) opis przedmiotu zamówienia

g) informacja z otwarcia ofert

h) informacja o unieważnieniu postępowania